Pamięci Janka "Oćca" Kempińskiego (1951–2007)

DZIĘKUJEMY